Strona główna Regulamin

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.centrumpozyczek360.pl zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).
 2. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Właścicielem Portalu.
 3. Regulamin określa:
  1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel Portalu,
  4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  5. Tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Definicje:
  1. Właściciel – firma inDream z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 przy ul. Wrocławskiej 93F, NIP 622-264-07-08, e-mail: info@centrumpozyczek360.pl będąca operatorem Portalu,
  2. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.centrumpozyczek360.pl,
  3. Użytkownik – osoba odwiedzająca Portal i przeglądająca jego zawartość,
  4. Link/łącze – przycisk lub fragment tekstu, który po kliknięciu przenosi na nową stronę internetową.

§2
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Portal prezentuje informację o popularnych pożyczkach i kredytach umożliwiając bezpośrednie przejście do firmy lub banku po kliknięciu w Link.
 2. Portal nie udziela kredytów ani pożyczek.
 3. Portal nie jest stroną w procesie udzielania pożyczek ani kredytów (wszelkie pytania dotyczące tego procesu należy kierować do konkretnych firm i banków).

§3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Treści zawarte w Portalu mogą nie być aktualne. Portal nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w aktualizacji danych. Jeżeli znalazłeś błąd zgłoś go nam.
 2. Wszystkie treści zostały zebrane z zachowaniem staranności, jednakże nie mogą być traktowane jako podstawa prawna np. porady ekspertów.
 3. Linki do zewnętrznych firm i banków wymagają włączonej usługi JavaScript w celu ich działania.
 4. Dodanie opinii w Portalu jest poprzedzone dodatkowym potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu przez odhaczeniem odpowiedniego tekstu pod formularzem opinii.

§4
Odpowiedzialność za treści

 1. Łącza na Portalu mogą przenieść Użytkownika poza sieć Portalu oraz do systemów, za których zawartość, dokładność i funkcje Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności. Łącza te podane są w dobrej wierze i Właściciel Portalu nie może być pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności za zmiany, które nastąpiły w serwisach, do których umieścił łączę.
 2. Umieszczenie łącza do stron zewnętrznych nie oznacza ich popierania przez Właściciela Portalu. Gorąco zachęcamy do zapoznania się i dokładnego przeczytania dokumentów dotyczących prawa i poufności każdego serwisu, który odwiedzasz.
 3. Wszystkie użyte w Portalu znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.
 4. Wszystkie treści oraz elementy graficzne podlegają ochronie prawnej - zabrania się ich kopiowania w celu dalszej publikacji.
 5. Właściciel portalu informuje i ostrzega, że nie należy publikować opinii, które naruszają prawo.
 6. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w opiniach. Pełną odpowiedzialność za zamieszczaną treść ponosi ich autor.
 7. Właściciel portalu zachowuje sobie prawo do usunięcia opinii Użytkownika łamiącego regulamin oraz zablokowania mu możliwości dodawania opinii.

§5
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

Użytkownik w celu korzystania z Portalu powinien zaopatrzyć się we własnym zakresie w łącze telekomunikacyjne (dostęp do Internetu), sprzęt (komputer) oraz oprogramowanie spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:
 1. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 0,5 Mb.
 2. System operacyjny: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android
 3. Przeglądarka internetowa np. Google Chrome 54+, Mozilla Firefox 50+, Internet Explorer 8+, Opera, Safari 5.1+, iOS Safari 4+, Android Browser 2.3+
 4. Włączona obsługa JavaScript i Cookies*
  * - Użytkownik może sprzeciwić się korzystaniu z Cookies i wyłączyć usługę tracąc jednocześnie możliwość zapisu towarów w zakładce Ulubione. Więcej w Polityce prywatności.

§6
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel świadczy usługi na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik od momentu skorzystania z danej usługi na Portalu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Portalu .
 4. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Właścicielem na skorzystanie z danej usługi.
 5. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usług poprzez opuszczenie Portalu.
 6. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.
 7. Właściciel ma prawo w każdym czasie zawiesić świadczenie Usług w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub związanych z rozwojem Portalu.
 8. Właściciel zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Portalu bez podania przyczyny.

§7
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Portalu lub propozycję zmiany jego funkcjonalności do Właściciela na e-mail info@centrumpozyczek360.pl
 2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail,
  3. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej.

§8
Polityka prywatności

 1. Właściciel Portalu nie zbiera, nie gromadzi ani nie przetwarza we własnym systemie teleinformatycznym dany osobowych Użytkowników odwiedzjących Portal za wyjątkiem plików cookies.

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika

   

  I. Definicje podstawowe
  1. Cookies - Cookies to niewielkie ‘pliki, zapisywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strona www pamięta Twoje preferencje np: dotyczące przeglądania zawartości. Pliki cookie nie pozwalają na identyfikcję Twoich danych osobowych. Pliki cookie nie mają wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.
  2. Strona www - oznacza stronę www którą oglądasz pod obecnym adresem www.
  3. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie które służy do uzyskania dostępu do strony internetowej.
  4. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  5. Administrator - oznacza administratora Strony www ,który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

   

  II. Rodzaje stosowanych Cookies
  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia jakichkolwiek wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę wwwindywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zawierają niezbędne dane takie jak : adres www strony, czas przechowywania na Urządzeniu oraz przypisaną wartość potrzebną do działania strony www.
  2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
  a) Cookies sesyjne: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane w tych plikach Cookies informacje są po wyłączeniu przeglądarki usuwane z pamięci Urządzenia.
  b) Cookies trwałe: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wyłączenie przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich trwałęgo usunięcia.
  3. Cookies sesyjne oraz Cookies trwałe nie umożliwiają pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  4. Użytkownik ma możliwość wyłączenia dostępu Strony www do plików cookies na swoim Urządzeniu.
  5. Wyłączenie dostępu Strony www do plików cookies spowoduje, że koszystanie ze Strony www będzie możliwe z wyłączeniem funkcji, które wymagają do poprawnej pracy istnienia plików cookies (np: Rejestracja, Logowanie).

   

  III. Cel stosowania Cookies
  1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu Uwierzytelniania Użytkownika na Stronie www co umożliwia : dodanie opinie
  2. Administrator wykorzystuje Cookies pochodzące od serwisów trzecich w następujących celach: Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych należących do firmy Google. Administratorem danych jest Google Inc z siedzibą w USA

   

  IIV. Prawa Użytkownika
  1. Użytkownik może w kazdej chwili i w każdym czasie samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące przechowywania plików Cookies przez przeglądarkę internetową służącą do przeglądania zawartości Strony www. Informacje szczegółowe o możliwości i sposobie włączania lub wyłączania obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
  2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć pliki Cookies wykorzystująć do tego dostępne opcje w przeglądarce internetowej.


§9
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 20.11.2016r. i jest dostępny pod adresem www.centrumpozyczek360.pl/regulamin.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego informowania Użytkownika.
 3. Zmiany regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji.
 4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
 5. Integralną część Regulaminu jest Polityka prywatności dostępna w stopce Portalu.